Sök aktivitet
Ledaren för passet har gått FaR-ledarutbildning (Fysisk aktivitet på Recept)

Aktiviteten är tillgänglig för personer med funktionshinder