Aktivitetskatalog

För att förbättra eller bibehålla en god hälsa är det viktigt med fysisk aktivitet och ett minskat stillasittande.Aktivitetskatalogen fylls på med aktiviteter löpande.

Sök aktivitet Registerera aktivitet

Stegutmaning

Sedan juli 2019 finns inte Stegutmaningen. Sök en aktivitet i aktivitetskatalogen eller besök 1177.se/halsa för råd om hur du kan leva hälsosamt.